Opartisk värdering

Besiktnings och Värderings intyg


av Värderingsman förordnad av Sveriges Handelskamrar
Ett annat exempel på våra tjänster är intyg för den så kallade 12%-importen av äldre fordon

– minst 30 år eller äldre från icke EU-land – detta innebär ingen tull och endast 12% moms!

Vilka krav ställs på ett samlarfordon?

Ett samlarfordon kan inte jämställas med veteranfordon. För att uppfylla kraven för att vara ett samlarfordon måste fordonet vara


i ursprungligt skick utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor. Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade eller ombyggda fordon omfattas ej.

minst 30 år gammalt

av en modell eller typ som inte längre tillverkas.

Följande krav anses vara uppfyllda om fordonet uppfyller kraven ovan:


  • Fordonet ska vara förhållandevis sällsynt.
  • Fordonet ska normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål.
  • Fordonet ska vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål.
  • Fordonet ska vara av större värde.Minst 30 år gamla

Fordonet måste vara minst 30 år gammalt för att klassificeras som samlarfordon.


Av en modell eller typ som inte längre tillverkas

Det finns på marknaden nyproducerade fordon med modellnamn som är äldre än 30 år, till exempel Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Volkswagen Golf och Passat. Dessa exempel på fordon är så ändrade på grund av den tekniska utvecklingen och dagens krav, till exempel miljökrav, att de inte kan anses vara samma modell eller typ som den 30 år äldre modellen med samma namn.


Styrkande handlingar

För att kunna bedöma om förutsättningarna är uppfyllda bör informationen lämnas i form av lämplig dokumentation som exempelvis utlåtande från oberoende värderings / Besiktningsman förordnad av Sveriges Handelskammare.


Även för motorcyklar

Ovanstående krav gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar.

VÄRDERING / Intyg

  •  Vi utfärdar Orginalitetsintyg 12% moms vid Import av samlarfordon
  •  Intyg vid dispyt med t.e.x.försäkringsbolag
  •  Värderingsintyg vid bodelning skiljsmässa eller vid bouppteckning.
  •  Vi är förordnade av Handelskammaren.
  •  Besiktnings och Värderingsintyg på Husbilar och husvagnar och Motorcyklar.

070-327 59 89

Ring eller maila  oss för en opartisk värdering

Adress:

Knorringsvägen 20

812 93 Kungsgården

Vi utför uppdrag främst i Gävleborgs och Dalarnas län 
Vi erbjuder en opartisk värdering av fordon med värderingsman som är Förordnad av Sveriges handelskammare.


Tjänsten ger ett opartiskt värderingsutlåtande, t ex vid försäljning till anställd av företagets förmåns- eller tjänstebil.


Kunden erhåller ett skriftligt utlåtande med högsta bevisvärde i domstol, hos Skatteverket, revision eller vid tvist