Opartisk värdering

Opartisk Värdering och Besiktning

 Veteran och Samlarfordon / Motorcyklar /Fyrhjulingar

/ Personbilar 


Lars Lindahl

Värderings / Besiktningsman förordnad av

Sveriges Handelskamrar

med över 40 års erfarenhet.

Ibland händer det som inte får hända!Din bil råkar ut för en kollision/brand eller i värsta fall stöld.

Då är det bra att ha en ordentlig försäkring –

men något som kan vara väl så viktigt – är ett opartiskt besiktnings– & värderingsutlåtande!

Det är inte alla bolag som anger något värde på just din bil, utan oftast bara belopp upp till ett maxvärde.


Ett Opartiskt värderingsutlåtande kan också underlätta tecknande av Hobbyfordonsförsäkring då  det kan användas som underlag.

Det kan även vara till hjälp i sammanhang som gäller exempelvis banker och finansbolag.


Sådana intyg kan utställas av Opartisk Värderings– och besiktningsman utsedd av Handelskammaren.

 

Värderingsman kan anlitas av exempelvis privatperson, företag, myndighet med flera för värderings– eller besiktningsuppdrag av skiftande slag, som till exempel försäkrings– och finansärenden, konkurs, dödsbo och bodelning.


Ett annat exempel är intyg för den så kallade 12%-importen av äldre fordon – minst 30 år eller äldre från icke EU-land – detta innebär ingen tull och endast 12% moms!Kanske du som egen företagare skall köpa ut eller sälja en privat bil till ditt företag och behöver en opartisk värdering.?

  • Tänk på att du som importör själv kan välja besiktningsman oavsett vilket fraktbolag du använder.


  • Har du redan importerat en bil men till dom högre avgifterna kan du med vårt intyg begära omförtullning och få tillbaka det du betalat för mycket.


  • Med vårt intyg säkerställer du att bilen tullas in med rätt id-nummer.

 

  • För mer information och beställning av tjänster kontakta oss på telefon eller e-mail.

Vi erbjuder en opartisk värdering av fordon av värderingsman som är Förordnad av handelskammaren.

Tjänsten ger ett opartiskt värderingsutlåtande, t ex vid försäljning till anställd av företagets förmåns- eller tjänstebil.

Kunden erhåller ett skriftligt utlåtande med högsta bevisvärde i domstol, hos Skatteverket, revision eller vid tvist.

VÄRDERING / Intyg

  •  Vi utfärdar Orginalitetsintyg 12% moms vid Import av samlarfordon
  •  Värderingsintyg vid dispyt med t.e.x. försäkringsbolag
  •  Värderingsintyg vid bodelning skiljsmässa eller vid bouppteckning.
  •  Vi är förordnad besiktningsman av Sverige Handelskamrar och är därmed godkänd att göra bland annat så kallade 12% importbesiktningar. och har över 35 års erfarenhet av veteran och entusiastfordon.
  •  Besiktnings och Värderingsintyg på Husbilar och husvagnar.

070-327 59 89